| Wetter | E-mail |
SUCHEN
Neue Führer des 10. Nationalen Volkskongresses (NVK) gewählt

Die Namensliste sieht wie folgt aus:

Vorsitzender:

Wu Bangguo

Stellvertretende Vorsitzende:

Wang Zhaoguo, Li Tieying, Ismail Amet (Uygur), He Luli (w.), Ding Shisun, Cheng Siwei, Xu Jialu, Jiang Zhenghua, Gu Xiulian (w.), Raidi (Tibetitsch), Sheng Huaren, Lu Yongxiang, Uyunqimg (w. Mongolisch), Han Qide, Fu Tieshan

Generalsekretär:

Sheng Huaren

Mitglieder des Ständigen Ausschusses des 10. Nationalen Volkskongresses (NVK) gewählt (geordnet nach der Anzahl der Striche des Familiennamens):

Dao Meilan (w. Dai), Wan Xuewen, Wang Yunlong, Wang Tailan, Wang Yiming (Hui), Wang Dongjiang, Wang Liping (Mandschu), Wang Ningsheng, Wang Yongyan, Wang Zuoshu, Wang Huaiyuan, Wang Songda, Wang Maolin, Wang Maorun, Wang Yingfan, Wang Xueping (Li), Wang Zuxun, Wang Tao (w.), Wang Mengkui, Wang Meixiang, Wang Weicheng, Wei Jianeng (Zhuang), Zhahan Emar (Kasachen), Youren (Mongolisch), Mao Rubai, Wuritu (Mongolisch), Fang Xin (w.), Li Wuwei, Shi Guangsheng, Lu Bangzheng (Yi), Lu Ruihua, Ye Rutang, Tian Yuke (w. Tujia), Cong Bin, Feng Zhijun (Hui), Xing Shizhong, Xing Jun (w.), Ji Peiding, Zhu Lilan (w.), Zhu Xiangyuan, Qiao Xiaoyang, Wu Zengrong (w.), Ren Keli, Ren Maodong, Hua Fuzhou (w.), Doje Cering (Tibetisch), Zhuang Gonghui, Liu Daxiang, Liu Yingming, Liu Mingzu, Liu Heng, Liu Zhenwei, Liu Jibin, Liu Hezhang, Tang Honggao, Xu Zhiqin (w.), Xu Zhihong, Sun Ying, Sun Jinlong, Sun Xiaoqun, Memetimin Abdurymu (Uygur), Yan Yixun, Du Yijin, Du Tiehuan, Li Yuanzheng, Li Congjun, Li Lianning, Li Mingyu (w.), Li Chunting, Li Shuwen, Li Chong'an, Li Xinliang, Li Shenming, Yang Changhuai (Dong), Yang Xingfu, Yang Guoqing, Yang Guoliang, Yang Bailing, Yang Jingyu, Wu Jichuan, Wu Dexin (w.), He Yehui (w.), He Chunlin, Gu Jianfen (w.), Leng Rong, Shen Xinsun, Shen Chunyao, Zhang Longjun (Koreanisch), Zhang Zhijian, Zhang Xiao (w.), Zhang Youcai, Zhang Xuedong, Zhang Meilan (w. Hani), Zhang Geng, Zhang Jiyu, Zhang Yumao, Chen Shineng, Chen Jiagui, Chen Yiyu, Chen Jiansheng, Chen Nanxian, Chen Zhangliang, Feng Henggao (Yao), Wu Lianyuan (Hui), Lin Wenyi (w.), Lin Zhaoshu, Lin Qiang, Tudao Doje (Tibetisch), Jin Binghua, Jin Lie, Zhou Yuqing, Zhou Zhengqing, Zhou Kunren, Pang Lijuan (w.), Zheng Gongcheng, Zheng Quan, Zhao Di (w.), Hu Guangbao, Hu Xiansheng (Miao), Hu Kangsheng, Hu Deping, Nan Zhenzhong, Liu Bin, Xin Chunying (w.), Hou Yibin, Jiang Enzhu, Jiang Ying (w.), Zhu Mingshan, Yao Xiangcheng, He Yicheng, He Keng, Yuan Hanmin, Yuan Xingpei, Yuan Si, Jia Zhijie, Xia Zanzhong, Ni Yuefeng, Xu Yongqing, Xu Zhichun, Gao Hong (Bai), Guo Fenglian (w.), Guo Shuyan, Tao Bojun, Tao Siju, Sang Guowei, Huang Kangsheng (Bouyei), Wei Fulin (Manchu), Jiang Shusheng, Jiang Zhuping, Cheng Yiju, Fu Zhihuan, Shu Huiguo, Tong Fu, Zeng Xianzi, Xie Youqing, Lu Ming, Jiamuyang Luosangjiumei Tudanquejinima (Tibetisch), Dai Zhengliang, Wei Fusheng

(www.china.org.cn/16. März 2003)Druckversion Artikel versenden Home
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688