China im Bild
 
  Stadt Guangzhou
 
Guangzhou
Skulptur in Guangzhou
Das Dongfang-Hotel
Shamian in Guangzhou
 
 
Das Bürgermeisteramt von Guangzhou
Der Zhenhai-Turm