China im Bild
 
  Provinz Shaanxi
 
Das Maoling-Mausoleum in Xianyang
Das Grab der Konkubine Yang
Die Pagode auf dem Baota-Berg in Yan’an
Das Qianling-Grab
 
 
Das Qianling-Grab
Das Grab Zhuge Liangs
Alarmfeuerturm
Inschriften in der Hongshi-Schlucht
 
 
Der Cai-Lun-Tempel
Der Zhang-Liang-Tempel
Das Zhaoling-Mausoleum
Die Gedenkhalle für Zhang Qian
 
 
  1 2 3 4 5