China im Bild
 
  Xinjiang
 
Der Herbst am Ili-Fluß
Erdwald in Shihezi im Autonomen Gebiet Xinjiang
Schutzwald in Shihezi im Autonomen Gebiet Xinjiang
Schutzwald in Shihezi im Autonomen Gebiet Xinjiang
 
 
  1 2