Xinjiang Maitian Jugendherberge
Adresse: 726. Youhao Nalu, 830000 Urumqi
Telefon: 0991-4591488/4596296/13999883785
MSN/Email: xjmaitian@hotmail.com