Beijing Tibet Guizhou
Yunnan Gansu Ningxia
Xinjiang Sichuan Hebei
Tianjin Chongqing Jiangsu
Shanghai Zhejiang Fujian
Guangdong Heilongjiang Jilin
Hainan Liaoning Innere Mongolei
Shanxi Anhui Jiangxi
Taiwan Henan Hubei
Hunan Hong Kong Macao
Guangxi Shaanxi Qinghai